ΗΜΕΡΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η 27η Μαΐου κάθε έτους θεσπίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής, ως ημέρα αφιερωμένη στην διάδοση της Επείγουσας Ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΝΤΕ CLICK ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

VISITORS ON-LINE

Follow by Email

Αναγνώστες

USERS ON LINE COUNTER


Readers

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

6 Ιουν 2016


ΔΥΟ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Updated Heart Failure Guidelines Include Two New Treatments
By Kelly Young
Πηγή: www.jwatch.org/medical-news/rss/447

Τα φάρμακα Valsartan / Sacubitril και Ivabradine συμπεριλήφθηκαν στις συστάσεις για την θεραπεία της Καρδιακής Ανεπάρκειας στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν από την American Heart Association, το American College of Cardiology, και την Heart Failure Society of America.

Το φάρμακο Valsartan/Sacubitril είναι ένας αναστολέας των υποδοχέων της αγγειοτασίνης - νεπριλυσίνης (angiotensin receptor - neprilysin inhibitor / ARNI). Με τον αποκλεισμό αυτών των υποδοχέων, αναστέλλεται η διάσπαση της βραδυκινίνης με συνέπεια αγγειοδιαστολή και ως εκ τούτου μείωση του κυκλοφορούντος όγκου αίματος.
Για την περίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (heart failure with reduced ejection fraction) συνιστάται ως φαρμακευτική αγωγή ένας ARNI, ή ένας αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ (angiotensin II receptor blocker / ARB), ή ένας αναστολέας μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτασίνης (angiotensin converting enzyme inhibitor / ACE Inhibitor)  σε συγχορήγηση με ένα αποκλειστή β-αδρενεργικών υποδοχέων (beta blocker) και με ένα ανταγωνιστή αλδοστερόνης (aldosterone antagonist).
O ARNI δεν πρέπει να συγχορηγείται με ACE inhibitor ή σε ασθενείς με ιστορικό αγγειοοιδήματος (angioedema). Επειδή και οι δύο φαρμακευτικές κατηγορίες επηρεάζουν την βραδυκινίνη (bradykinin), αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για εμφάνιση αγγειοοιδήματος.
Η Ivabradine, ένας τροποποιητής του φλεβοκόμβου (sinoatrial node modulator), μπορεί να βοηθάει στην μείωση της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας σε ασθενείς με σταθερή συμπτωματική χρονία καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (symptomatic stable chronic heart failure with reduced ejection fraction) οι οποίοι λαμβάνουν την μέγιστη ανεκτή δόση (maximum tolerated dose) ενός β-αναστολέα και των οποίων η καρδιακή συχνότητα ηρεμίας (resting heart rate) είναι μεγαλύτερη ή ίση με 70/min.
Όμως όπως σχολιάζει ο Dr. Harlan Krumholz στο NEJM Journal Watch Cardiology, υπάρχουν περιορισμοί (restraints) σχετικά με την χρήση αυτών των δυο νέων φαρμακευτικών θεραπειών για την καρδιακή ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα στις νέες συστάσεις να μην δίδεται ο ίδιος βαθμός βαρύτητας όπως αυτών που ισχύει για τους ACE inhibitors και τους ARBs, γεγονός που υποδεικνύει στους ιατρούς να μην μεταπηδήσουν σε αυτές τις πιο νέες αλλά και ακριβότερες φαρμακευτικές επιλογές.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ACLS 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ACLS 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BLS & AED 2010 EEKAA - ERC

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BLS & AED 2010 EEKAA - ERC

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 2010 (EEKAA - ERC)

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ
Εάν δεν έχεις αποτύχει ποτέ, τότε δεν έχεις ποτέ πραγματικά αγωνιστεί για κάτι καινούργιο. (Αφιερώνεται σε όλους τους γιατρούς που πιστεύουν στην αξία της Επείγουσας Ιατρικής και παλεύουν για την δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών αλλά βρίσκουν τις πόρτες κλειστές......)