ΗΜΕΡΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η 27η Μαΐου κάθε έτους θεσπίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής, ως ημέρα αφιερωμένη στην διάδοση της Επείγουσας Ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΝΤΕ CLICK ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

VISITORS ON-LINE

Follow by Email

Αναγνώστες

USERS ON LINE COUNTER


Readers

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

25 Νοε 2012

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΜΕΡΟΣ 03


ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΣ / ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΣ (Urethritis / Cervicitis)

Σχήματα Πρώτης Επιλογής


Azithromycin (ZITHROMAX Caps 250 mg x 6) Δόση: 1 g PO εφ’ άπαξ μαζί με Ceftriaxone (ROCEPHIN inj sol 1 g / vial, 2 g / vial) Δόση: 125 mg IM εφ’ άπαξ

Doxycycline (VIBRAMYCIN  disp.Tabl 100 mg  # 8, Syr 50 mg/5 ml x 60 ml) Δόση : 100 mg PO Q12H x 7 days μαζί με Ceftriaxone (ROCEPHIN inj sol 1 g / vial , 2 g / vial) Δόση : 125 mg IM εφ’ άπαξ

Azithromycin (ZITHROMAX Caps 250 mg x 6) Δόση : 1 g PO εφ’ άπαξ μαζί με Cefixime (CEFTORAL Tabl 400 mg # 4, Susp 100 mg/5 ml x 50 ml) Δόση : 400 mg PO εφ’ άπαξ

Azithromycin (ZITHROMAX Caps 250 mg x 6) Δόση : 1 g PO εφ’ άπαξ μαζί με Ciprofloxacin (CIPROXIN Tabl 500 mg x 10, inj sol 100 mg / 50 ml vial, inj sol 200 mg / 100 ml vial, inj sol 400 mg / 200 ml vial) Δόση : 500 mg PO εφ’ άπαξ.

Amoxicillin (AMOXIL Susp 250 mg/5 ml fl of 60 ml / AMOXIL Caps 500 mg x 12, APROXAL Caps 500 mg x 12 / APROXAL Susp 250 mg/5 ml fl of 60 ml, FLEMOXIN Tabl 500 mg x 20) Δόση: 1 g PO Q12H for 7 days μαζί με Ceftriaxone (ROCEPHIN inj sol 1 g / vial, 2 g / vial) Δόση: 125 mg IM εφ’ άπαξ

Amoxicillin (AMOXIL Susp 250 mg/5 ml fl of 60 ml / AMOXIL Caps 500 mg x 12, APROXAL Caps 500 mg x 12 / APROXAL Susp 250 mg/5 ml fl of 60 ml, FLEMOXIN Tabl 500 mg x 20) Δόση: 1 g PO Q12H for 7 days μαζί με Cefixime (CEFTORAL Tabl 400 mg # 4, Susp 100 mg/5 ml x 50 ml) Δόση: 400 mg PO εφ’ άπαξ

Σχήματα Δεύτερης Επιλογής


Erythromycin (ERYTHROCIN Tabl 500 mg X 12 / ERYTHROCIN Susp 250 mg/5 ml  fl of 100 ml) σε δόση 500 mg Q6H για 7 ημέρες μαζί με Cefixime (CEFTORAL Tabl 400 mg # 4, Susp 100 mg/5 ml x 50 ml) σε δόση : 400 mg PO εφ’ άπαξ

Erythromycin (ERYTHROCIN Tabl 500 mg X 12 / ERYTHROCIN Susp 250 mg/5 ml  fl of 100 ml) σε δόση 500 mg Q6H για 7 ημέρες μαζί με Ceftriaxone (ROCEPHIN inj sol 1 g / vial, 2 g / vial) Δόση : 125 mg IM εφ’ άπαξ

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΠΥΕΛΟΥ (PELVIC INFLAMMATORY DISEASE)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
(Temp < 38 degrees Celsius, WBC < 11.000 / cubic mm, minimal evidence of peritonitis, active bowel sounds, able to tolerate oral nourishment)

Σχήματα Πρώτης Επιλογής

Levofloxacin (TAVANIC Tabl 250 mg x 5, Tabl 500 mg x 5, inj sol  500mg/100 ml vial) σε δόση 500 mg PO Q24H plus Metronidazole  (FLAGYL Caps 500 mg x 30, inj sol 500 mg / 100 ml vial) Δόση : 500 mg PO Q12H

Ceftriaxone (ROCEPHIN inj sol 1 g / vial, 2 g / vial) Δόση : 125 mg IM εφάπαξ plus Doxycycline (VIBRAMYCIN  disp.Tabl 100 mg  # 8, Syr 50 mg/5 ml x 60 ml) Δόση ενηλίκου : 100 mg κάθε 12 ώρες για 14 μέρες

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σχήματα Πρώτης Επιλογής

Cefoxitin (MEFOXIL inj sol 1 g / vial) σε δόση 2 g IV Q12H μαζί με Doxycycline (VIBRAMYCIN  disp.Tabl 100 mg  # 8, Syr 50 mg/5 ml x 60 ml) Δόση ενηλίκου : 100 mg κάθε 12 ώρες για 14 μέρες

Clindamycin (DALACIN C inj sol 600 mg / 4 ml amp – Caps 300 mg x 16) σε δόση 900 mg IV Q8H μαζί ή χωρίς Gentamycin (GARAMYCIN inj sol 20 mg / 2ml vial, inj sol 80 mg / 2 ml vial) σε δόση 1,5 mg/kg IV Q8H με πρώτη δόση 2 mg / kg IV ως δόση φόρτισης.

Σχήματα Δεύτερης Επιλογής


Ampicillin / Sulbactam (BEGALIN – P inj 1, 5 g / 20 ml vial, inj 3 g /20 ml vial, BEGALIN oral Susp 250 mg / 5 ml fl of 60 ml, BEGALIN tab 375 mg x 12) σε δόση 3 g IV Q6H μαζί με Doxycycline (VIBRAMYCIN disp.Tabl 100 mg # 8, Syr 50 mg/5 ml x 60 ml) Δόση ενηλίκου: 100 mg κάθε 12 ώρες για 14 μέρες

Ciprofloxacin (CIPROXIN Tabl 500 mg x 10, inj sol 100 mg / 50 ml vial, inj sol 200 mg / 100 ml vial, inj sol 400 mg / 200 ml vial) Δόση : 200 mg IV Q12H μαζί με Metronidazole  (FLAGYL Caps 500 mg x 30, inj sol 500 mg / 100 ml vial) Δόση : 500 mg IV Q8H μαζί με Doxycycline (VIBRAMYCIN  disp.Tabl 100 mg  # 8, Syr 50 mg/5 ml x 60 ml) Δόση ενηλίκου : 100 mg κάθε 12 ώρες για 14 μέρες
 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ACLS 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ACLS 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BLS & AED 2010 EEKAA - ERC

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ BLS & AED 2010 EEKAA - ERC

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΝΙΓΜΟΝΗΣ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2010 (ΕΕΚΑΑ - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 2010 (EEKAA - ERC)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ 2010 (EEKAA - ERC)

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ
Εάν δεν έχεις αποτύχει ποτέ, τότε δεν έχεις ποτέ πραγματικά αγωνιστεί για κάτι καινούργιο. (Αφιερώνεται σε όλους τους γιατρούς που πιστεύουν στην αξία της Επείγουσας Ιατρικής και παλεύουν για την δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών αλλά βρίσκουν τις πόρτες κλειστές......)